Tilstandskontroll

Tilstandskontroll

En komplett tilstandskontroll er grunnlaget for et godt vedlikehold.

Våre ingeniører tilfredsstiller de formelle krav myndigheter og forsikringsselskaper har for å gjøre en samlet vurdering av bygget med alle tekniske installasjoner.

En tilstandsrapport som dekker fagområdene bygg, elektro og vvs, er det beste utgangspunkt for å lage et vedlikeholdsprogram (HMS håndbok) for bygget.

Gode vedlikeholdsrutiner reduserer kostnader og gjør bygget du har ansvaret for, trygt å bo i. Samtidig kan du være trygg på at du ivaretar kravene i internkontrollforskriften.