NÃ¥verdiberegninger

NÃ¥verdiberegninger

Nåverdi er en beregning av hva en pengestrøm over en viss tid er verdt i dag for en som har alternative finansierings- eller plasseringsmuligheter. Nåverdiberegninger utføres som en del av en investeringsanalyse. Se derfor mer informasjon under investeringsanalyser.