Byrom og gatemiljø

Byrom og gatemiljø

Ved utforming av byrom og gatemiljø kan Hjellnes Consult tilby prosjektteam sammensatt av medarbeidere med bred kompetanse innen vei / veg, landskapsarkitektur og miljøfag. Vi kan utføre oppgaver i hele prosessen fra analyser, mulighetsstudier og ideprosjekt til byggeprosjekt og oppfølging. Dette er områder som berører mange brukergrupper og interesser. Brukermedvirkning er derfor en viktig del av denne prosessen.

Byforming / byutvikling:

Vi har god kompetanse innen formgivning og bistår med forslag til utforming av byrom, volumstudier og logistikk. Vi utfører også Landskapsanalyser / Stedsanalyser / byanalyser.