Prosjektledelse

Prosjektledelse

Hjellnes Consult as har solid kompetanse og bred erfaring innen prosjektadministrasjon. Våre medarbeidere har mangeårig erfaring i prosjektadministrasjon fra rådgiver- og entreprenørsiden. Og kundene kan dra nytte av vår tverrfaglighet.

Innen prosjektadministrasjon utfører vi prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse for private og offentlige oppdragsgivere.

Prosjektadministrasjon:

Organisering og styring av prosjekter, herunder fremdrifts- og økonomistyring, etablere systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.

Prosjekteringsledelse:

Ansvar for å lede og koordinere arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører i prosjekteringsarbeidet. Styring av fremdrift og økonomi i forhold til prosjektets forskjellige faser og aktiviteter.

Byggeledelse:

Ivaretar byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet. Byggeleder utfører kontroll og styring av økonomi, fremdrift og kvalitet samt oppfølging av HMS- rutiner og -systemer.