Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å planlegge bygningers fremtidige vedlikeholdsbehov.

Valg av riktig tidspunkt for rehabilitering er viktig for å ha en sunn økonomisk drift av bygningen.