Livsløpsvurderinger / livssyklusanalyser (LCA)

Livsløpsvurderinger / livssyklusanalyser (LCA)

Livsløpsvurderinger (LCA: Life Cycle Assessment) er en standardisert metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav. Dette inkluderer også råvareutvinning og materialtransport. Eksempler av LCA er av et helt bygg, komparativ analyse av to produkter, eller alternativer for energikilder.

En komplett miljøanalyse av et produkt eller prosess vil være nødvendig ved for eksempel materialvalg, utarbeidelse av miljøvaredeklarasjoner (EPD) eller beregning av karbonfotavtrykk.

Hjellnes Consult as har spesialkompetanse innen LCA og kan bistå med LCA-beregninger i forbindelse med for eksempel BREEAM der det gis poeng for bruk av LCA ved materialvalg, klimagassregnskap, utarbeidelse av EPD eller andre prosjekter med gode miljøambisjoner. LCA kan brukes som en del av en LCC eller en frittstående vurdering basert på kundens preferanser.

Hjellnes Consult har blant annet utført komparative LCA-analyser av ulike material- og konstruksjonstyper for nye Nasjonalmuseet som er under prosjektering i Oslo. Resultatene herfra har hjulpet arkitekt og utbygger til å ta riktige valg for å redusere prosjektets miljøpåvirkning.

Hjellnes Consult benytter seg først og fremst av programvaren SimaPro ved LCA-beregninger. Denne programvaren samler data fra flere kommersielle databaser med beskrivelser av ulike materialer og prosesser og benytter dette til å bearbeide og tolke informasjonen i ønskede miljøpåvirkningskategorier.

Hvorfor bruke LCA?

  • Identifisere gode miljøegenskaper
  • Beslutningsprosesser med en miljøtenkemÃ¥te
  • Ã…penhet
  • Sunnere og mer ressurseffektive bygninger
  • Etablere tiltak for forbedring
  • Hjelpe prosjekter med Ã¥ oppnÃ¥ betydelig redusert karbonutslipp