Arealplaner

Arealplaner

Hjellnes Consult utarbeider alle typer planer knyttet til plan- og bygningsloven. Hjellnes Consult har mange medarbeidere som har jobbet i offentlig sektor og har dermed en betydelig kompetanse innenfor offentlige planprosesser og offentlig saksbehandling. Vi bistår på alle nivåer innen arealplaner, fra kommuneplan og reguleringsplan, til bebyggelsesplan og illustrasjonsplan. Vi har god oversikt over formgivning, planlegging, naturfag, tekniske fag, og prosjektledelse. Dette gir god kompetanse til å lede tverrfaglige prosjektgrupper.