Avfallsregelverk, rammebetingelser og myndighetskontakt

Avfallsregelverk, rammebetingelser og myndighetskontakt

Når nye anlegg og løsninger skal etableres, er det viktig å tenke langsiktig. Vi hjelper deg med å planlegging helhetlige løsninger som er fremtidsrettet og bidrar til sirkulærøkonomien. Vi har omfattende kunnskap om utviklingen i avfallssektoren, og kan vurdere hvordan dagens samfunn og løsninger for årene fremover påvirkes av gjeldende avfallspolitikk og regelverk.

Vi bidrar gjerne i prosesser med myndighetskontakt, med å søke om tillatelser, følge opp tilsyn, vurderer risiko, utarbeide arealplaner og optimalisere løsninger.

Hjellnes Consult bistår flere avfallsanlegg med å rapportere til forurensningsmyndighetene, blant annet som del av egenrapporteringen, elektronisk innsendelse av kontroll- og overvåkningsdata, og vurdering av utslippsforhold. I tillegg planlegger vi ofte drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Vi er opptatt av å holde oss oppdatert på regelverk og nye føringer fra Norge/EU, og kan bistå med rådgiving om nåværende og kommende rammebetingelser for avfall.