Avløpsrensing

Avløpsrensing

Hjellnes Consult har solid kompetanse og omfattende erfaring med å prosjektere alle former for anlegg for å behandle avløpsvann og slam.

Vi kan levere hovedplaner for avløp, slamplaner, prosjektering og byggeledelse av renseanlegg, pumpestasjoner, rensedammer og utslippsledninger. Vi kan bistå ved rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg, gjennomføre resipientvurdering og utarbeide utslippssøknader. Blant våre kunder finner du både offentlige og private virksomheter.