Antikvarisk rehabilitering

Antikvarisk rehabilitering

Antikvarisk rehabilitering handler om å rehabilitere eller rekonstruere en bygning for å tilbakeføre den til dens opprinnelige tilstand. Samtidig oppgraderes ofte bygningen i henhold til dagens forskrifter (som f.eks. krav til isolering, brannsikkerhet mm).

Målet er ikke bare å sikre kulturminner og verne vår felles arv, men også å tilrettelegge alt for en bæredyktig og fremtidsrettet bruk av historiske bygninger.

Antikvarisk rehabilitering foregår i tett samarbeid med Riks- eller Byantikvaren. Våre medarbeidere har bred erfaring innen restaurering og antikvarisk rehabilitering.

Les også om vår tjeneste:
Rehabilitering av bygg

Les om vårt markedsområde:
Rehabilitering av bygg og anlegg