Analyser

Analyser

Rådgivende Ingeniører (RI) utfører som et ledd i et rådgivningsoppdrag ofte ulike former for analyser. I et byggeprosjekt er en tilstandsanalyse et viktig verktøy for å bestemme grad av gjenbruks- eller utskiftningsbehov. Se beskrivelse av tilstandskontroll. I et rehabiliteringsprosjekt gjør vi diverse prøvetaking som analyseres før en anbefaling gis og en beslutning tas. Analysen er et viktig verktøy for å fatte den riktige beslutningen. Det kan dreie seg om sanering eller ikke, utskiftning eller rehabilitering mv.

Her er en liste over noen av analysene vi kan utføre: