Anlegg for å sortere og sluttbehandleavfall

Anlegg for å sortere og sluttbehandleavfall

Metodene for å behandle avfall er i utvikling. Moderne avfallsbehandling foregår i avanserte prosessanlegg som sorterer, gjenvinner materialer og gjenvinner energi. Vi hjelper våre kunder til å flytte seg oppover i avfallspyramiden gjennom å optimalisere avfallshåndteringen sin. Sentrale sorteringsanlegg bidrar til økt grad av materialgjenvinning, men kun som et supplement til å sortere ved kilden.

Matavfall omdannes til drivstoff og biogjødsel, hageavfall blir til kompostjord, og glass, metall, papir og plast blir til nye produkter. Det avfallet som ikke kan materialgjenvinnes blir til energi. Til slutt skal det avfallet som ikke kan utnyttes på noen annen måte, sikres trygg sluttbehandling i et deponi.

NÃ¥r slike anlegg skal etableres, krever dette kompetanse innen prosessteknikk, byggesaksbehandling og prosjektledelse. Hjellnes Consult bidrar med mulighetsstudier, forprosjekt og prosjektledelse i flere slike prosjekt.