Miljøriktig prosjektering

Miljøriktig prosjektering

Vi har bred kompetanse i å implementere miljøriktig prosjektering, og har erfaring med dette fra en rekke større byggeprosjekter.

Miljøriktig prosjektering handler blant annet om å

  • identifisere og utarbeide miljømÃ¥l for prosjektet,
  • utarbeide miljøoppfølgingsplaner og planer for ytre miljø,
  • implementere miljøtiltak i prosjekteringen
  • bidra til miljøriktige materialvalg.
  • Utarbeide klimagassregnskap og livssyklusanalyser (LCA)

Vi samarbeider med arkitekter, og deltar i prosjekteringsgrupper som Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM). Underveis i prosjekter bruker vi miljøledelse aktivt, blant annet med miljøgjennomganger og -revisjoner i prosjekteringsperioden. Målet vårt er å øke miljøfokuset i prosjekteringen, og bidra til å implementere de riktige miljøtiltakene i praksis.

Hjellnes Consult har praktisk prosjekterfaring med BREEAM, både den norske og den internasjonale versjonen. Vi har også flere godkjente BREEAM-rådgivere, både BREEAM-NOR AP og –revisor, som kan hjelpe deg til få et bærekraftig bygg som oppfyller kravene til BREEAM-nivået du ønsker.