Mulighetsstudier

Mulighetsstudier

En mulighetsstudie skal kartlegge hvilke muligheter som finnes for den oppgaven som er bestilt.

Mulighetsstudier for byggeprosjekter:

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige faser, hvor de viktigste er som følger;

  • Byggeprogram
  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Oppfølging under bygging
  • Garanti og reklamasjonsperiode
  • Drift

En mulighetsstudie for et byggeprosjekt er ofte basert på et romprogram, eller et behov skissert fra brukeren av bygget. I mulighetsstudien fremlegges ofte flere alternativer (se beskrivelse av alternativsvurderinger), slik at oppdragsgiver har flere valg før han bestemmer seg for veien videre. Detaljeringsnivået i mulighetsstudien kan ofte sammenlignes med et skisseprosjekt, vi snakker altså om et grovt materiale som utarbeides i tidlig fase.

Mulighetsstudier for arealer, områder og landskap:

Som rådgivere i en tidlig fase av et prosjekt kan vi bidra med hjelp til rammeavklaring og prosessgjennomføring. En mulighetsstudie kartlegger et områdes kvaliteter og verdier, og peker på områdets styrker og muligheter for utvikling og arealdisponering. I samarbeid med oppdragsgiver og brukere kan vi finne strategiske grep og utvikle ideer for området.