Visualisering

Visualisering

3D-visualisering benyttes i økende grad, og vi arbeider med visualisering av ulike typer ideer og konsepter blant annet gjennom 3D-modellering og fotomontasjer. 3D-animasjonene viser en eksakt modell av planlagte endringer. Dette gir et bedre grunnlag for diskusjon, og eventuelle justeringer kan utføres tidlig i prosessen. Oppdragsgiveren og andre involverte får bilder som supplement til tegninger, noe som gir et bedre beslutningsgrunnlag.

Vi lager visualiseringer av tradisjonelle vegprosjekter, reguleringsplaner, på avfallsanlegg for å vise fremtidige oppfyllinger m.m.

Her er noen 3D-animasjoner som vi har laget:

Lillomarka arena (viser forslag til utforming av Lillomarka arena i Groruddalen).

Langøya i Oslofjorden (videoen tar utgangspunkt i Langøya slik øya fremstår i dag, og viser hvordan øya vil kunne utvikles til å bli et attraktivt rekreasjonssted for befolkningen i regionen og båtfolket i Oslofjorden).

Øyafestivalen (3D-animasjonen viser hvordan Øyafestivalen kan bli når den flyttes til Tøyen).