Modellering i 3D

Modellering i 3D

3D modellering oppnår en økt kvaliteten på levert produkt. Modellen kan benyttes som basis for andre disipliner. Samhandling gjennom 3D modellering er med på å luke ut feil tidlig og å lage et bedre grunnlag for beslutninger.

Hjellnes Consult as har bred erfaring i bruk av 3D modellering og kan levere og koordinere prosjekter som krever 3D modellering.