Institusjoner

Institusjoner

Vi har god kompetanse innen prosjektering av institusjoner. Våre prosjekter blir i stor grad gjennomført i tverrfaglige team der vi drar nytte av den spesialkompetanse som finnes i Hjellnes Consult as. Vi har prosjektert skolegårder og utearealer for barne-, ungdoms-, videregående skoler og høgskoler, kjøpesenter, flyplasser, fengsler med mer.