Anbudsbeskrivelser

Anbudsbeskrivelser

Et byggeprosjekt er ofte inndelt i forskjellige faser, hvor de viktigste er som følger;

  • Byggeprogram
  • Mulighetsstudie
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Oppfølging under bygging
  • Garanti og reklamasjonsperiode
  • Drift

I en tradisjonell entreprise bygger anbudsbeskrivelser på en gjennomført detaljprosjektering. Se beskrivelse av detaljprosjektering.

I en totalentreprise derimot er anbudsdokumentasjonen ofte basert på et forprosjekt. Se beskrivelse av forprosjekt. En anbudsprosess har til hensikt å ende opp i en kontrahering. Se beskrivelse av kontrahering. Vi snakker altså om et innkjøp i en eller annen form.