Vannforsyning

Vannforsyning

I Hjellnes Consult har vi kompetanse til å håndtere alle områder innen vannforsyning, fra kilden via behandlingsanlegg og ulike typer til transportsystem fram til forbruker.

Vi utfører vannkilde- og nedbørfeltvurderinger, utarbeider hovedplaner for både vann og avløp, gjennomfører internkontroll, utarbeider beredskapsplaner og søknader om godkjenning. Vi kan også levere prosjektering og byggeledelse av inntak, vannbehandlingsanlegg, transportanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner