Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Vi har god erfaring med denne type oppgaver og kan bidra med kunnskap om terrengforming og terrengtilpasning, tekniske løsninger og detaljutforming. Dette gjelder alt fra prosjektering av mindre nærmiljøanlegg til alle typer ordinære anlegg knyttet til sommer- og vinteridrett.