Avfallsplanlegging

Avfallsplanlegging

Hjellnes Consult arbeider med avfallsplanlegging innenfor mange områder og på mange nivå.

Vår faglige bistand dekker de fleste problemstillinger fra gjennomføring av utredninger i forbindelse med myndighetenes utforming av avfallspolitikken til rådgivning overfor kommuner og interkommunale selskaper, returselskaper eller andre private virksomheter. Vi bistår ved utarbeidelse av avfallsplaner og valg av gjenvinnings- og behandlingsløsninger. Vi tilbyr bistand til bl.a. planlegging og gjennomføring av tiltak for avfallsreduksjon, kontrahering av renovatører, innkjøp av oppsamlingsutstyr for avfall, vurdering av organisatoriske endringer, miljøkonsekvensvurderinger, samt planlegging og prosjektering av avfallsanlegg fra gjenbruksstasjoner til sluttbehandlingsanlegg.

I vårt arbeid legger vi stor vekt på våre oppdragsgiveres medvirkning i planarbeidet. Vår bistand omfatter derfor strukturering av planleggings- og beslutningsprosessen knyttet til planarbeidet. Vi legger stor vekt på at vi er faglig oppdatert både i forhold til gjeldende og fremtidig regelverk og i forhold til bruk av moderne teknologi ved valg av løsninger.