Grøntanlegg og parker

Grønnstrukturplan

Landskapsarkitektene i Hjellnes Consult utformer grøntanlegg til private og offentlige bygg, parker og friluftsområder i og utenfor urbane strøk. Vi jobber med alt fra små, grønne lommer mellom bebyggelsen til åpne lekeplasser, parker og parkanlegg tilknyttet institusjoner og næringsanlegg. I tillegg jobber vi med overordnet planlegging av grønnstruktur. Vi kan bistå med utredning og rådgivning, grønnstrukturplaner, mulighetsstudier, parkplaner, planer for turveier og friluftsområder, idrettsanlegg og planteplaner.

Grønnstrukturplan

Grønnstrukturplan er en strategisk plan som viser arealdisponering og plangrep for det aktuelle området. Grønnstrukturplanlegging har til hensikt å sikre at viktige kvaliteter knyttet til natur, kultur og rekreasjon blir ivaretatt, og at det blir en sammenhengende og velfungerende grønnstruktur.