BREEAM

BREEAM

BREEAM ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy.

I 2008 ble BREEAM International lansert. En rekke land, deriblant Norge, er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. Mer enn 714.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere og mer enn 116.000 bygninger er sertifisert.

Hjellnes Consult kan både sertifisere bygg og også være rådgivere underveis i prosessen. Vi sertifiserer alle typer bygg, så vel eksisterende bygg som nybygg.

BREEAM har høy troverdighet, først og fremst fordi det er et helhetlig system som evaluerer alle aspekter ved et bygg. BREEAM-sertifisering krever dessuten tredjeparts godkjenning. Slik sikrer man god kvalitet i byggeprosessen i alle ledd.

Temaer som evalueres i BREEAM er blant annet:

  • Avfall
  • Energi
  • Inneklima
  • Transport
  • Materialer
  • Arealbruk og økologi
  • Forurensning

Bygget vil til slutt få en karakter og det er minstekrav innenfor de ulike temaene på hvert karakternivå.
De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING.

BREEAM-sertifisering hever kvaliteten på hele byggeprosjektet. Sertifiseringen krever innsyn og kvalitetskontroll fra tredjeperson. Sertifiseringen fører til reelle tiltak som sikrer et miljøvennlig og bærekraftig bygg. BREEAM-sertifiseringen er høyt ansett og vil bety mye for eier og leietakers miljøprofil.

VÃ¥re referanser og oppdragsgivere

BREEAM-rådgivning for SKANSKA i store prosjekter, bl a:

  • Schweigaardsgate 21-23, Oslo
  • Hagaløkkveien 28, AIBEL-bygget, Asker
  • Toneheim folkehøyskole, passivhusinternater, Hamar

Les også: Breeam (brosjyre PDF-fil)
Breeam-som-verktoy (artikkel fra Byggeindustrien)