Kontrahering

Kontrahering

Et prosjekt blir gjennomført på flere forskjellige måter, hvor de 3 vanligste entrepriseformene i byggebransjen er;

  • hovedentreprise
  • generalentreprise
  • totalentreprise

I alle formene skal det kontraheres aktører. Vi bistår ofte byggherren med å kontrahere en eller flere entreprenører. Noen ganger også byggeledere eller andre rådgivere. Vi snakker her altså om en innkjøpsprosess, hvor kompetanse om prosess og prosjekt er vesentlig. Vi bistår ofte i kontraheringsprosessen i et prosjekt vi kjenner godt. Vi skiller i denne sammenheng på offentlige og private innkjøp. I offentlige kontraheringsprosesser må vi forholde oss til «Lov om offentlige anskaffelser». I private innkjøp benytter man seg ofte av ulike former for prekvalifiseringsrunder før innkjøp og tilbudsinnhenting.