Vannbehandling

Vannbehandling

Vannbehandling i vannbårne varme, kjøle og damp installasjoner er viktig for å forlenge anleggets levetid og unngå driftsproblemer. Hjellnes Consult har dette som en naturlig del av prosjekteringsforutsetningene for anlegg som vi prosjekterer.