Energiplaner

Energiplaner

Hjellnes Consult kan utvikle energiplaner der det er krav i regulerings- og områdeplaner. Vi har erfaring med å konsekvensutredninger og kan komme med gode, faglig funderte energiplaner som kombinerer nye energiformer og verdiskapning.