VÃ¥trom

VÃ¥trom

Det er viktig at oppgradering av rør og våtrom blir utført i overenstemmelse med gjeldende lover og normer. Nye våtrom i eksisterende bygningsmasse med tilhørende rørinstallasjoner skal prosjekteres og utføres med høy kvalitet slik at fremtidige vannskader fra installasjonene på våtrom unngås.