Kontrakter

Kontrakter

Hjellnes Consult utarbeider leverandør- og entreprenørkontrakter samt underlag for disse for våre oppdragsgivere. Dette er kontrakter som i hovedsak utarbeides på grunnlag av Norske Standarder. Hjellnes Consult har i tillegg til flere erfarne medarbeidere på kontraktsadministrasjon også ansatt jurist som bl a har som arbeidsoppgave å kvalitetssikre kontrakter som utarbeides av oss, og kontrakter som vi får i oppdrag å administrere på vegne av oppdragsgiver/byggherre.