ITV – anlegg

ITV – anlegg

Hjellnes Consult er en av landets ledende aktører innen rådgivning og prosjektering av ITV anlegg.

Vi tilbyr rådgivning i alle faser som bl.a. kan bestå av å bistå byggherre med planlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, innkjøp, kontraktsinngåelser, dimensjonering, oppfølging under utførelse, bistand for valg av komponenter til sikkerhetssystemer etc.

Vi har kompetanse om ITV- anlegg i følgende typer bygg:

 • Undervisningsbygg
 • Sykehus
 • Næringsbygg
 • KollektivomrÃ¥der
 • Kaianlegg
 • Flyplasser
 • Offshore
 • Boliger
 • Veianlegg
 • Tunneler
 • Kulvertsystemer