Overvannshåndtering

Overvannshåndtering

 

Overvann er regnvann som ikke infiltrerer ned i grunnen, men renner av på tette overflater. Klimaendringene gjør at vi ser nå dramatiske forskjeller i både mengde nedbør og intensitet. Utviklingen går i retning av mer ekstremt vær, også i form av nedbør som minner om tropiske regnskyll.

En av utfordringene med overvann er at det ofte er forurenset på grunn av virksomhet i området hvor vannet renner. Det kan også være betydelig risiko for akutt forurensning i forbindelse med driftsuhell og ulykker. Vi må vurdere begge deler når vi utarbeider løsninger for overvannshåndtering.

Hjellnes Consult planlegger og prosjekterer overvannshåndtering for små og store områder, og vi gjør det som en integrert del av utbyggingsprosjekter. Vi utarbeider planer, gjennomfører beregninger, utarbeider modeller og prosjekterer klimatilpassede løsninger. Oppdragsgivere er statlige, kommunale og private byggherrer så vel som flere store totalentreprenører.

Sjekk ut markedsområde Vann og avløp for mer informasjon og kontakt.