Boligområder

Boligområder

Landskapsarkitektene i Hjellnes Consult bidrar med en helhetlig og tverrfaglig planlegging av boligområder. Dette gir gode løsninger med riktig plassering av bygningene i landskapet og en godt fungerende grønnstruktur. De fleste prosjekter som omfatter boligområder utføres i nært samarbeid med arkitekter og ingeniører.