Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader (LCC)

En LCC-beregning er en dynamisk metode som gir et mer komplett bilde av lønnsomheten til en investering, og inkluderer alle kostnader til investering, drift, vedlikehold, oppgradering/utskiftning og avhending gjennom hele livsløpet. Resultatet av en LCC-beregning gir en sammenlignbar nåverdi som gir et bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger i forhold til enklere «payback-beregninger».

Resultatene fra en LCC kan brukes ved valg av tekniske løsninger sett fra både ett livsløps- og teknisk perspektiv. LCC kan brukes som en frittstående vurdering eller som en del av andre mål, som bærekraftig utvikling eller energieffektivisering.

Hjellnes Consult har laget sitt eget beregningsverktøy i forbindelse med LCC. For å få fullt utbytte av analysen, starter den tidlig i prosjektet og gjennomføres parallelt med prosjektets utvikling. Vi som LCC rådgivere holder løpende kontakt med våre medarbeidere for å få innspill om de forskjellige kostnadene, og for å kunne gi gode og oppdaterte tilbakemeldinger til de andre rådgiverne i prosjektet.

Ved avslutting av et forprosjekt utarbeides det en rapport som viser alle detaljerte beregninger, diagrammer og konklusjoner for de aktuelle alternativene. Beregningene kan basere seg på kostnader for hele bygget, større bygningsdeler eller enkeltkomponenter.

Hvorfor bruke LCC?

  • FÃ¥ nøkkeltall til Ã¥ sammenligne flere tekniske alternativer
  • Være oppmerksom pÃ¥ Ã¥rlige kostnader i byggets levetid
  • Koble kostnader til andre verktøy som LCA og BREEAM