Havn, brygge og småbåthavner

Havn, brygge og småbåthavner

Vi har god kunnskap og erfaring i planlegging av bryggeanlegg, gjestehavner og småbåthavner.

Vårt tverrfaglige miljø kan tilby komplett rådgivning innen dette feltet.