Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting

Behovet for bedre miljømessig standard i avfallshåndteringen krever økt kostnadsbevissthet hos avfallsprodusenter og aktører. Innsamling av avfall er de senere år i større grad satt bort til private renovatører. Dette gjelder både innsamling og transport av husholdningsavfall i kommunene, men også for avfall fra offentlige virksomheter og private bedrifter.

Hjellnes Consult har lang erfaring og besitter omfattende spisskompetanse innen konkurranseutsetting av renovasjonstjenester. Våre medarbeidere har utformet svært mange konkurransegrunnlag og kontrakter de senere år. Vår omfattende og praktiske erfaring kombinert med vår kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser sikrer at anskaffelse av tjenester og utstyr utføres på en sikker og effektiv måte for våre oppdragsgivere.

Vi tilbyr virksomheter, kommuner og interkommunale selskaper bistand ved konkurranseutsetting, samt bistand i forbindelse med kontraktsinngåelser. Vår bistand kan bestå av utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kunngjøring av konkurranser, vurdering av innkomne tilbud og rådgivning ved utarbeidelse av kontrakter.

Vi kan bistå innenfor:

  • Innsamling og transport av husholdningsavfall, næringsvirksomhet og fra fritidsbebyggelse.
  • Innkjøp av avfallsbeholdere, containere, kildesorteringsutstyr m.m.
  • Innsamling, transport og behandling av avfall fra næringsvirksomhet.
  • Drift av avfallsanlegg, deponi, returpunkt og gjenvinningsstasjon
  • Behandling og avsetning av avfallsfraksjoner som restavfall, papir, trevirke, metaller, plast, EE-avfall mv.
  • Tømming og transport av containere
  • Kontraksoppfølging