Planteplan

Planteplan

Vi utarbeider planteplaner til alle typer anlegg; parker, byrom, veianlegg o.l. Landskapsarkitektene har god kjennskap til planters egenskaper og vil i utarbeidelse av beplantningsplaner velge vegetasjon som egner seg til omrÃ¥det. Ved utarbeidelse av planteplaner legger landskapsarkitekten vekt pÃ¥ plantenes kvaliteter sÃ¥ som blomstringstid, herdighet, blomstringsfarge og høstfarge, men ogsÃ¥ pÃ¥ plantenes egenskaper som blant annet hvor godt den egner seg til et spesielt miljø. Dette kan være om planteplassen er spesielt skyggefull, om det er salt i jordsmonnet slik som langs offentlige veier, om planten tÃ¥ler snøbrekk, om det er høyt grunnvann eller sterk vind. Landskapsarkitektene legger ogsÃ¥ vekt pÃ¥ plantenes estetiske komposisjon – bladform, blomstringsfarge osv. nÃ¥r planteplaner utarbeides, og de skal samtidig tilpasses stedets karakter. Har omrÃ¥det en historisk verdi velges andre planter enn til barnehager hvor det er viktigere Ã¥ fokusere pÃ¥ om plantene ikke er allergifremkallende, giftig eller har stikkende nÃ¥ler. Landskapsarkitektene i Hjellnes Consult har lang og god erfaring med utarbeidelse av beplantningsplaner.