Innkjøpsbistand og offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Vi tilbyr rådgivning og tjenester gjennom hele innkjøpsprosessen for at kundene våre skal få best mulig kvalitet med best mulig økonomi.

Dette gjelder innenfor alle våre markedsområder for bygg og anlegg og infrastruktur og miljø, både rammeavtaler og prosjektspesifikke avtaler.

Vi tilbyr utarbeiding av konkurransegrunnlag for private og offentlige innkjøpere/byggherrer, både ytelsesbeskrivelser og konkurranseregler. Vi har også særlig kompetanse på offentlige anskaffelser.

Vi deltar selv i konkurranser for oppdrag og kontrakter innenfor våre markedsområder og kjenner følgelig både regler og praksis fra rollene på begge sider av bordet, både som bestiller og leverandør/konkurrent.

Vi gir også rådgivning i forbindelse med evaluering av tilbud, innsynsbegjæringer i konkurranser og klager. Dette er særlig aktuelt der det offentlige gjør innkjøp.

Vi bistår også i oppfølging av leveranser/i kontraktsperioden, både til private og det offentlige.

Innkjøpsbistand gis ut fra vår tverrfaglige kompetanse, eksempelvis også i konkurranser om innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall.

Vi tar utfordringer der både gamle og nye kunder har behov. Vi kan spille på samarbeidspartnere eller henvise til spesialisert kompetanse.