Telekommunikasjon

Teleteknikk

Hjellnes Consult er en av landets ledende aktører innen rådgivning og prosjektering av teletekniske anlegg.

Vi tilbyr rådgivning i teleteknikk i alle faser som bl.a. kan bestå av å bistå byggherre med planlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, innkjøp, kontraktsinngåelser, dimensjonering, oppfølging under utførelse, bistand for valg av komponenter til diverse telekommunikasjonsprotokoller etc.

Vi har erfaring fra teleteknikk tjenester i følgende typer bygg:

 • Undervisningsbygg
 • Sykehus
 • Næringsbygg
 • KollektivomrÃ¥der
 • Kaianlegg
 • Flyplasser
 • Offshore
 • Boliger
 • Veianlegg
 • Tuneller
 • Kulvertsystemer