Inneklima

Inneklima

Et godt inneklima er avgjørende for din og min hverdag. I alle typer prosjekter, fra lagerbygg til barnehager, er godt inneklima en kritisk suksessfaktor. For oss mennesker har inneklima stor betydning for helse, trivsel og produktivitet. En utfordring som vi møter daglig er det faktum at mennesker er forskjellige. For eksempel er det empirisk bevist at det er tilnærmet umulig å gjøre alle brukere i et gitt bygg fornøyd med inneklimaet. Det krever fleksible løsninger og gjør vår jobb spennende og krevende. I et næringsbygg, for eksempel et matvarelager, kan avvik på temperatur innendørs føre til store økonomiske konsekvenser.