Offentlige tilskuddsordninger

Offentlige tilskuddsordninger

Hjellnes Consult bistår sine kunder med søknader til offentlige tilskuddsordninger.

For byggherrer som ønsker å benytte energieffektive løsninger og/eller legge om til fornybare energikilder finnes det en rekke forskjellige offentlige støtteordninger for dette.

Vi bistår hovedsakelig med søknader til Enova og Enøketaten i Oslo, men kan i samarbeid med andre også bistå med utarbeidelse av søknader til støttemidler for FoU prosjekter der vi er involvert.

Disse sidene viser hvilke tilskuddsordninger man kan søke på:

http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/tilskudd_og_lan/
http://www.enova.no/soknad/