Intend – integrert energi design

Intend – integrert energi design

Integrert energi design handler om å arbeide tverrfaglig i team for sammen å finne de gode energiløsningene for et gitt bygg. Det krever at alle fagområder må strekke seg lenger enn normalt for å utforme bygget med fokus på energi. Fokusområder kan være orientering av bygget i landskapet, utnytte solvarme og unngå uønsket oppvarming, sikre bygget gode tekniske føringsveier og andre passive energitiltak. Dette er den moderne måten å utvikle byggeprosjekter på og som vi ser blir tatt i bruk mer og mer uten at ordet «INTEND» nødvendigvis nevnes.