Brannteknikk

Brannteknikk

Hjellnes Consult har en egen faggruppe for brannteknikk. Faggruppen for brannteknikk bistår med brannteknisk rådgivning, planlegging og prosjektering. Vår faggruppe brannteknikk arbeider med alt fra mindre branntekniske rådgivningsoppdrag, brannteknisk bistand for tiltakshavere og arkitekter, branntekniske tilstandskontroller, til store og komplekse branntekniske prosjekteringsoppgaver.

Vi har lang og bred erfaring innen brannteknikk med bl.a. undervisningsbygg, helsebygg, nærings- og kontorbygg, lager- og industribygg, idrettshaller og boligblokker.

Vi kan bistå med bl.a. følgende brannteknikk tjenester:

  • Utarbeidelse av brannstrategier
  • Tilstandsrapporter
  • Brannteknisk dimensjonering
  • Kontroll og utførelse
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Røykventilasjon og -kontroll
  • Brannalarm- og slokkeanlegg
  • Ledesystemer
  • Passiv brannsikring
  • Organisatoriske tiltak

Kontakt: Espen Lunde (Leder Nybygg / Brann)
Telefon: 951 08 280