Næringsbygg

Næringsbygg

Hjellnes Consult arbeider med de fleste byggeprosjekter, hvor et viktig område er næringseiendom. Spesielt i storbyene er utbyggingstakten for tiden stor, og det skjer veldig mye på denne fronten. I følge Wikipedia defineres et næringsbygg som følger; en bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at offentlige virksomheter som skole, barnehage, sykehus, sykehjem med mer også omfattes av begrepet næringsvirksomhet. Unntaket er private boliger. Næringsbygg kan inneholde mindre kontorlokaler, butikker, service- og håndverksvirksomheter samt produksjon, håndverksmessig eller industrielt.

I bygninger der det både er boliger og næringsvirksomhet er det hovedaktiviteten som avgrenser om bygningen defineres som næringsbygg eller bolig. Dersom næringsvirksomheten tar opp over halvparten av arealet i en bygning defineres bygningen som næringsbygg.