Gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjoner

Gjenbruksstasjoner eller gjenvinningsstasjonen er de senere år blitt sentrale elementer i kommunenes tilbud til sine innbyggere for levering av avfall og gjenstander til gjenvinning eller ombruk. Gjenvinningsstasjonene har bidratt til en betydelig økning i mengden avfall til gjenvinning.

Vi kan bistå med:

  • Vurdering av mulig lokalisering av nye gjenbruksstasjoner
  • Eventuelle reguleringsarbeider
  • Planlegging og design av stasjonene, dimensjonering
  • Utarbeidelse av rasjonelle logistikkløsninger og planlegging av adkomst og effektive kømagasiner
  • Vurdering, beskrivelse og konkurranseutsetting av veie- og betalingsløsninger
  • Utarbeidelse av skiltplaner
  • Detaljprosjektering av veger og plasser, rampeløsninger, nødvendig bygningsmasse, vann- og avløpsløsninger, belysning og andre elektrotekniske arbeider mv.
  • Konkurranseutsetting av bygging og evt. drift

I vårt arbeid legger vi stor vekt på arbeidsmiljøet for driftspersonalet, publikumsvennlighet og gode løsninger i forhold til nærmiljø. Vi har omfattende erfaring fra både utendørs og innomhus gjenvinningsstasjoner.