Selektiv riving

Selektiv riving

Hjellnes Consult as har i mange år arbeidet med prosjekter innen riving og rehabilitering, og allerede i 1992 gjennomførte vi norges første pilotprosjekt innen selektiv riving. Vi har opparbeidet høy kompetanse innen prosjektering av miljøriktige riveprosesser, utarbeiding av anbudsunderlag, evaluering av anbud og oppfølging / riveledelse.

Hjellnes Consult innehar spesialkompetanse innenfor bygg- og riveavfall, og er ledende innen utarbeiding av avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser. Vi har utstrakt kjennskap til nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Vi legger vekt på størst mulig grad av gjenbruk av rivemasser. Vi setter høye mål for kildesortering, og sørger for at farlig avfall påvises og miljøsaneres iht. gjeldende regelverk.