Investeringsanalyser

Investeringsanalyser

Ved rehabilitering, oppføring av nybygg eller utførelse av tiltak på bygg og eiendom vil en investeringsanalyse gi god hjelp til å velge rett investering.

En investeringsanalyse beregnes etter følgende to metoder:

  • NÃ¥verdimetoden
  • Internrentemetoden

Disse to metodene tar hensyn til rente og usikkerhet. Investeringsanalyser kan også utføres etter:

  • Tilbakebetalingsmetoden , men her tas det ikke hensyn til rente.

Hvilken innvirkning investeringer har for økonomien i selskapet fremover avhenger selvfølgelig av interne forhold, men også i stor grad av eksterne forhold som selskapet selv ikke rår over. I forbindelse med større investeringer i bygg og anlegg er det derfor viktig å forstå hvordan investeringen påvirker den økonomiske situasjonen i selskapet. Slike analyser vil anskueliggjøre lønnsomheten av investeringen, og være en del av beslutningsgrunnlaget for prosessen.

Hjellnes Consult as har lang erfaring med lønnsomhetsanalyser av investeringer i bygg og anleggssektoren. Vi bidrar til at lønnsomheten av ulike investeringsaktiviteter kan anslås mest mulig korrekt.