Byggeledelse

Byggeplassoppfølging og kontroll

Riktig valg av firma og byggeleder bidrar til et vellykket byggeprosjekt. Våre byggeledere representerer oppdragsgiver i forbindelse med utførelsen og skal påse at prosjektet styres slik at alle offentlige krav og kontraktskrav oppfylles.

Med byggeleder fra Hjellnes Consult tar vi ansvaret for å følge opp arbeidene på bygge- og anleggsplass i hht de avtaler og kontrakter som er inngått.

Ved store og kompliserte bygge- og anleggsprosjekter kan det være hensiktsmessig å styrke byggeledelsen ved å engasjere fagbyggeledere og fagkontrollører med spesialkompetanse.

Våre medarbeidere innen byggeledelse gjennomfører oppdrag innenfor bl.a boliger, næringsbygg, industrianlegg, offentlige bygg og anlegg, rehabilitering og ombygging, infrastruktur, feltutbygging, flyplassutbygging og –utvidelser, jernbane og t-bane/sporvogn mv.

Byggelederens ansvar og arbeidsoppgaver vil avhenge av flere forhold som bl.a. oppdragsgivers organisasjon og kompetanse, entrepriseform samt prosjektets størrelse og kompleksitet. Byggelederens oppgaver og arbeidsmengde tilpasses derfor hvert enkelt oppdrag.

Sentrale arbeidsoppgaver vil ofte være:

 • Administrasjon og ledelse av bygge- og anleggsplassen pÃ¥ vegne av oppdragsgiver
 • BistÃ¥ med bÃ¥de private og offentlige anskaffelser og kontrahering av entreprenører.
 • Etablering av rutiner
 • Kvalitetssikring
 • Kontroll av fremdrift
 • Kontroll av økonomi og sikkerhetsstillelser (garantier)
 • Kontroll av SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
 • Kontroll og oppfølging av miljøkrav og tiltak
 • HÃ¥ndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Innkalle til, lede og skrive referat fra møter og befaringer pÃ¥ bygge- og anleggsplass
 • Innkalle til, lede og skrive referat fra ferdigbefaringer, overtakelse og eventuelle etterarbeider
 • ForestÃ¥ behandling av sluttoppgjør fra entreprenørv
 • Oppfølging av reklamasjoner
 • Rapportering
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

SHA (HMS)-rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter:

 • SHA oppfølging av prosjektering (koordinator i prosjekteringsfasen)
 • SHA-oppfølging pÃ¥ byggeplass (koordinator i utførelsesfasen)
 • SHA-ansvarlig pÃ¥ vegne av byggherren (byggherrens representant)

Hjellnes Consult kan ivareta rollen som byggherrens representant og koordinator for prosjektering og utførelse iht. byggherreforskriften.

Hjellnes Consult har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningslov for tiltaksklasse 3.