Avløp spesielt

Avløp spesielt

Hjellnes Consult as har også omfattende erfaring fra prosjektering av alle former for anlegg for behandling av avløpsvann og slam.

Vår kompetanse og våre referanser er betydelige innen hovedplaner avløp, slamplaner, både prosjektering og byggeledelse av renseanlegg / pumpestasjoner / rensedammer / utslippsledninger / rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg, resipientvurdering, utslippssøknader m.m.

Våre kunder er både offentlige og private virksomheter.

Eksempel på et nylig utført prosjekt er Knatten rensepark i Lørenskog. Et naturbasert renseanlegg som skal ta hånd om forurenset overvann.

Sjekk ut markedsområde Vann og avløp for mer informasjon og kontakt.