Utredninger

Utredninger

Vi utfører utredninger basert på oppdragsgivers ønsker og har tidligere gjort utredninger i forhold til lønnsomhet sett i sammenheng med bygg og tomtens bruk samt tilstand, plassering og ulike scenarioer. Detaljering og dybde vurderes i forhold til oppdragsgivers behov, informasjon som er tilgjengelig og kostnadsnivå. Vi ser an behovet både i forhold til objektets verdi samt en estimert verdi og vil gi råd til oppdragsgiver i forhold til hva som kan være fornuftig å gjennomføre på det gitte tidspunkt. Vi har spesialister innenfor de fleste fagfelt på huset og kan sette sammen en samlet helhetlig vurdering med innspill fra f.eks. arealplanleggere, vei, vann og avløp (VA), bygg, elektro, VVS og akustikk, alt etter det enkelte oppdragets behov og særskilte utfordringer.