Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Hjellnes Consult kan bistå byggherrer med å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygg- og anleggsprosjekter.

Vi kan ivareta rollene som byggherrens representant (BHR), koordinator for prosjektering (KP) og koordinator for utførelsen (KU) i henhold til Byggherreforskriften. Vi kan blant annet bidra med å utarbeide, oppdatere og følge opp SHA-plan og tilhørende risikovurdering.