Elkraft

Elkraft

Elkraft omhandler alt fra produksjon, fordeling og forbruk av elektrisk energi. Fordeling av elkraft skal sørge for stabil strømleveranse til sluttbruker, og inneholder både høyspent- og lavspentanlegg.

Hjellnes Consult tilbyr rådgivningstjenester og prosjektering av lavspenningsanlegg fra sekundærsiden på trafo frem til sluttprodukter.